W dniu 18.01.2023 r. w Ośrodku edukacji ekologicznej GLPK w Rudzie odbył się etap parkowy Ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Spośród uczniów ze szkół uczestniczących w etapie wyłoniony został zespół, który reprezentować będzie GLPK na szczeblu wojewódzkim. Konkurs ma swoją wieloletnią tradycję. Poświęcony tym niezwykle ciekawym i wartościowym przyrodniczo terenom jakimi są parki krajobrazowe, organizowany jest już od 12 lat.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są ptaki. Uczniowie rozwiązywali test, z którego 10 pytań dotyczyła właśnie tej różnorodnej i interesującej grupy zwierząt. Pozostałe 15 pytań wymagały wiedzy ogólnej na temat przyrody, walorów krajobrazowych i kulturowych GLPK. Do kolejnego etapu zakwalifikował się zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie (gm. Brzozie). Po części testowej dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek, zorganizowano spacer ścieżką dydaktyczną oraz wspólne ognisko z kiełbaskami. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom konkursu. Specjalne podziękowania kierujemy do nauczycieli prowadzonych uczniów.