Data obchodów tego przyrodniczego święta upamiętnia podpisanie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. Zwana jest także Konwencją Ramsarską. W tym roku przypada 52 rocznica tego wydarzenia.

Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako wodno-błotne, poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową, a także podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli obszarów wodno-błotnych w kontekście zrównoważonego rozwoju na świecie. W tym roku świętujemy pod hasłem: ,,Już czas na przywrócenie mokradeł".

Tereny podmokłe, torfowiska, bagniska, trzęsawiska, moczary, mokradła, pod wszystkimi nazwami kryją się cenne przyrodniczo obszary, wymagające ochrony. Są ostojami bioróżnorodności, a także siedliskami wielu reliktowych roślin i zwierząt. Ponadto pełnią rolę zbiorników retencyjnych oraz wiążą duże ilości dwutlenku węgla.

Na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego jednym z najcenniejszych obszarów wodno-błotnych jest ponad 180 hektarowy rezerwat torfowiskowy "Mszar Płociczno" położony na terenie gminy Świedziebnia oraz Nadleśnictwa Skrwilno. Jest to największy w regionie kompleks torfowiska przejściowego z zanikającym jeziorem eutroficznym, otoczony lasami, wśród których dominują bory sosnowe, a w wilgotnych miejscach występują różne postacie łęgu jesionowo-olszowego.

"Mszar Płociczno" jest siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin tj.: turzyca strunowa, fiołek torfowy, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, pływacz drobny, starzec błotny oraz 5 gatunków widłaków: widłak goździsty, widłak spłaszczony, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty oraz widłak cyprysowaty. Obszar rezerwatu w całości wchodzi w obręb Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Mszar Płociczno”.

Największym zagrożeniem dla obszarów wodno-błotnych jest ich odwadnianie i osuszanie, co zmniejsza ich zdolności retencyjne, dlatego celem ochrony terenów wodno-błotnych jest zapobieganie niekorzystnym zamianom i odtwarzanie uwodnienia mokradeł.

Więcej informacji i materiałów dot. Światowego Dnia Mokradeł znajdziecie TUTAJ