Parki Krajobrazowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego biorą aktywny udział w tegorocznym "VIII Międzynarodowym Spisie Bociana Białego". Spisy bociana odbywają się regularnie co dekadę. Ostatni odbył się w 2014 roku. Dzięki przedsięwzięciu, w całej Polsce udało się zebrać dane pozwalające na oszacowanie populacji bociana białego na około 54 tys. par. W ramach tegorocznej edycji Służba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego będzie prowadzić spis na terenie czterech gmin: gm. Górzno, Brzozie, Bartniczka i Świedziebnia. Spis bociana białego w województwie kujawsko-pomorskim jest elementem wojewódzkiej akcji pt.: "Spis Bociana Białego w Parkach Krajobrazowych WK-P 2024".

Aktualnie jesteśmy na etapie gromadzenia wszelkich danych do przygotowanej mapy z gniazdami. Dane te umożliwią Służbie Parku sprawne przeprowadzenie zasadniczej części spisu tj. prac i obserwacji terenowych (podczas objazdu gniazd w dniach 1-15 lipca 2024 r.).

Ty również możesz wesprzeć „VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego”! Zachęcamy wszystkich do współpracy z parkami krajobrazowymi (https://parki.kujawsko-pomorskie.pl) oraz rozpowszechnianie informacji o prowadzonym spisie. Mieszkańcy poszczególnych gmin posiadają nieocenioną wiedzę i niezwykle przydatne dane na temat gniazd w swojej okolicy. Każda osoba przekazująca Służbie Parków Krajobrazowych informacje o gniazdach w istotny sposób wspiera Międzynarodowy Spis Bociana Białego.

Zachęcamy także zainteresowane osoby posiadające podstawową wiedzę o gatunku, umiejętność obserwacji ptaków, lornetkę oraz samochód do aktywnego udziału w spisie na terenie wybranej (niezadeklowanej jeszcze) gminy, uzgodnionej z koordynatorem wojewódzkim. Najważniejsza -terenowa część spisu, odbywa się między 1-15 lipca. Kontakt i więcej szczegółów u koordynatorów poszczególnych województw oraz na funpage Facebook.