Koniec zimy to czas w którym pracownicy Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego prowadzili intensywne przygotowania do sezonu lęgowego ptaków. W efekcie w okolicach jezior GLPK zawisło ponad 25 nowych budek lęgowych typu E.

W związku z przeprowadzonym przeglądem i niezadowalającym stanem technicznym (uszkodzenia związane z wpływem czynników atmosferycznych) istniejących budek przeznaczonych dla gągołów i traczy nurogęsi, na przełomie lutego i marca br. pracownicy GLPK wymienili stare i rozwiesili w terenie zupełnie nowe budki lęgowe.

Gągoły to ptaki z rodziny kaczkowatych, dużo mniejsze od znanych krzyżówek. Cechą charakterystyczną samców są intensywnie złote tęczówki na dużej, czarnej głowie z białymi policzkami. Chcąc przypodobać się skromniej ubarwionym w brązy samicom, kaczory wykonują spektakularne widowisko – energicznie „wyrzucają” głowy w górę, jednocześnie rozchlapując wodę skrzydłami.

Nurogęś to nielicznie występujący gatunek na terenie naszego kraju. U samic można zauważyć charakterystyczny, brązowy czub na głowie. Samce cechują się białymi piórami z lekko różowawym odcieniem, zieloną głową i czarnym grzbietem.

Co ciekawe mimo, że są to ptaki wodne, gniazda zakładają wysoko nad ziemią – głównie w opuszczonych dziuplach, szczelinach skalnych czy budkach lęgowych zawieszonych na drzewach.

Podczas prac terenowych nad wybranymi jeziorami zaobserwowano liczne występowanie gągołów a także traczy nurogęsi, jak również nielicznego, widywanego u nas podczas przelotów, najmniejszego krajowego przedstawiciela traczy – bielaczka. Wieszając budki, zwiększamy ilość potencjalnych miejsc lęgowych dla tych ptaków, przyczyniając się tym samym do zwiększania ich potencjału lęgowego.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Pokrętowski / GLPK