W ubiegły piątek tj. 22 marca 2024 r. w siedzibie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie odbyło się kolejne posiedzenie Rady GLPK. Przed zgromadzonymi członkami rady Dyrektor Parku wraz z pracownikami zaprezentował referaty, podczas których omówiono działalność GLPK w 2023 r. a także przedstawiono działania zaplanowane w 2024 r. Jednym z tematów była wojewódzka kampania VIII Spisu Bociana Białego realizowana w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. W dalszej części spotkania przedstawiono wyniki audytów krajobrazowych opracowywanych przez województwo warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Spotkanie zakończono i podsumowano wspólną dyskusją.