Działania Służby Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego na rzecz budowania świadomości ekologicznej zostały dostrzeżone i docenione przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości - Dziennika Toruńskiego”, a dyrektor GLPK znalazł się wśród nominowanych przez Redakcje w plebiscycie „Osobowość Roku 2023” w kategorii "Polityka, samorządność i społeczność lokalna".

Plebiscyt od lat organizowany jest w całej Polsce przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press. W województwie kujawsko-pomorskim akcję prowadzą redakcje wyżej wymienionych gazet. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie.
Więcej informacji:
www.pomorska.pl/osobowosc
https://pomorska.pl/osobowosc-roku-2023/pl/2005109/pg/40789