Wczesna wiosna, to czas w którym pracownicy Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego prowadzili intensywne przygotowania do VIII Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. Spis odbywa się co 10 lat i obejmuje możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku. Spis przeprowadzony zostanie w 1. połowie lipca – kiedy młode w gnieździe podrosną i będą już widoczne z ziemi. Do współpracy zapraszani są wolontariusze, wójtowie/burmistrzowie, sołtysi, szkoły (nauczyciele wraz z uczniami), lokalne społeczności itp.

Polska jest jedną z  europejskich ostoi bociana białego. Uwzględniając dane ze spisu z 2014 roku, w naszym kraju występuje między 45 a 52 tys. par lęgowych. Bociany zakładają gniazda na dachach budynków, słupach a także specjalnych platformach. Na materiał do budowy wybierają głównie gałęzie a środek wypełniają słomą, perzem i sianem. Często znajduje się w ich gniazdach stare sznurki, skarpetki, bieliznę, szmaty, elementy plastikowe tj. torebki foliowe, plastikowe tasiemki. Jest to szczególnie niebezpieczne dla piskląt, które mogą zaplątać się w tą urozmaicona wyściółkę.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy obejmuje spisem cztery gminy województwa kujawsko-pomorskiego: Górzno, Brzozie, Bartniczka i Świedziebnia. Dzięki pomiarom z wykorzystaniem odbiorników GPS, danym z Cenzusu Bociana Białego z 2014 roku (w którym Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy również brał udział), a także z pomocą osób które  przekazały informacje dotyczące lokalizacji gniazd, wszystkie gniazda oraz platformy na terenie wymienionych gmin zostały naniesione do bazy mapowej. Zainwentaryzowano łącznie 99 gniazd i platform, w tym:

  • 16 szt. na terenie gminy Bartniczka
  • 13 szt. na terenie gminy Górzno
  • 38 szt. na terenie gminy Brzozie
  • 32 szt. na terenie gminy Świedziebnia

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory włączyli się w kampanię VIII Spisu Bociana Białego w Parkach Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach tejże wojewódzkiej akcji prowadzone są również dedykowane zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia poświęcone są bocianowi białemu i czarnemu. Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/glpk/historia-parku/wydarzenia-i-informacje/3154-o-bocianie-w-gorzniensko-lidzbarskim-parku-krajobrazowym

Tekst i zdjęcia:

Krzysztof Pokrętowski – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy