Żuraw to sztandarowy ptak Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Przyloty żurawi do naszych okolic obserwuje się z reguły między marcem a kwietniem. W tym roku można było je usłyszeć już od połowy lutego. Ich donośny głos – tzw. „klangorem”, przypomina dźwięk trąbki i jest słyszalny w promieniu kilku kilometrów. Ptaki te szczególnie upodobały sobie górznieńskie tereny.

Lubią przebywać na tutejszych śródleśnych wilgotnych łąkach oraz torfowiskach, położonych daleko od siedzib ludzkich. W skali kraju żuraw jest gatunkiem zagrożonym ze względu na zanikanie właśnie takich miejsc, stanowiących jego naturalne siedliska do gniazdowania i żerowania. Zwierzę objęte jest ochroną gatunkową oraz uwzględnione w Dyrektywie Ptasiej i Siedliskowej Natury 2000, co oznaczy, że ochronie podlega nie tylko sam ptak, ale i siedliska, w których przebywa.

TG

fot. Piotr Witkowski