Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji:
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/usluga-transportu-autokarowego-dla-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-dotyczaca-jednodniowych-wycieczek-edukacyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-placowek-oswiatowych/

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Więcej informacji:
https://umwkp.rbip.mojregion.info/zapytanie-ofertowe-wykonanie-uslugi-wyzywienia-uczestnikow-6-jednodniowych-wycieczek-edukacyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-placowek-oswiatowych-wojewodztwa-kuj-pom-zorganizowanych-na-terenie-gorznie/

Attachments:
Download this file (Zapytanie-ofertowe-GLPK.pdf)Zapytanie ofertowe742 kB

Dziękujemy osobom, które zgłosiły swoją kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw edukacji w Ośrodku edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.

Informujemy, iż z różnych przyczyn odstąpiliśmy od zatrudnienia którejkolwiek z osób deklarujących wolę pełnienia funkcji specjalisty d/s edukacji na zasadzie umowy o pracę na czas zastępstwa.

 

Krzysztof Lewandowski
Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego

Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

ogłasza konkurs na stanowisko

„specjalista do spraw edukacji”

realizowane w formie umowy o pracę zawartą na czas zastępstwa, w wymiarze ½ etatu.

Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy do spraw edukacji przyrodniczej w Departamencie Środowiska.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/marszalek-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-oglasza-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-do-spraw-edukacji-przyrodniczej-w-departamencie-srodowiska-302017-9-etatow/

Attachments:
Download this file (Oferta-pracy-30_2017.pdf)Ogłoszenie o naborze272 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23.06.2015 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

LIFTEK Grzegorz Przybył
ul. Szmaragdowa 4
87-853 Kruszyn

Zaoferowana cena – 120,54 zł brutto / miesiąc

Uzasadnienie wyboru – Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów – 100% cena.

Attachments:
Download this file (rozstrzygniecie_utb.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty102 kB

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno (gmina Górzno, powiat brodnicki), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w  zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193, poz. 1889 i 1890, z późn. zm.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 14.04.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Attachments:
Download this file (rozstrzygniecie_promocja.jpg)Zawiadomienie o wyborze oferty256 kB

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 31.03.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Attachments:
Download this file (wyniki_p.poz.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty115 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 24.03.2015 roku.

Attachments:
Download this file (wyniki_audyt.jpg)Zawiadomienie o wyborze oferty77 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do składania ofert na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawę sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Kontakt tel: (56) 49 45 814, (23) 69 83 524

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na
dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, realizowanego w ramach projektu pn. “Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, zostały złożone 32 oferty od 21 Wykonawców. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony. Odrzucono 14 ofert. Wybrano oferty następujących Wykonawców:

Attachments:
Download this file (wybor_oferty_dostawa.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty379 kB

W załączeniu zamieszczamy pytania oraz odpowiedzi dotyczące przetargu z dn. 12.02.2015 r. na dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarsiego Parku Krajobrazowego w Rudzie ogłoszonego i opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-12 (numer ogłoszenia 31892-2015).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarsiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, realizowana w ramach projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-12 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-12 (numer ogłoszenia 31892-2015).

Czarny Bryńsk, dn. 03.09.2014 r.

GLPK.07.2.16.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia19.08.2014 roku.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na
utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. “Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, zostały złożone 2 oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona, ani żaden z Wykonawców wykluczony z postępowania.

Attachments:
Download this file (oee_ruda_rozstrzygniecie.jpg)Zawiadomienie o wyborze oferty613 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro

Przedmiotem zamówienia była usługa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” zgodnie z zapytanie ofertowym z dnia 11.07.2014 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w dniu 22.07.2014 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Attachments:
Download this file (nadzor_oee_ruda.jpg)Informacja o wyborze666 kB