Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zaprasza do złożenia oferty na „Zakup trenażera z osprzętem do wytwarzania energii elektrycznej”. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym w załączniku.

Kryteria wyboru: najniższa cena brutto – 100%
Termin składania ofert
: do 14.07.2023 r.
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe - zakup trenażera z osprzętem124 kB

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

Zapraszamy do składania ofert.

Więcej informacji:
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/usluga-transportu-autokarowego-dla-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-dotyczaca-jednodniowych-wycieczek-edukacyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-placowek-oswiatowych/

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wyżywienia uczestników 6 jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanych na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego ramach projektu pn. „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!” (wyżywienie)”.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Więcej informacji:
https://umwkp.rbip.mojregion.info/zapytanie-ofertowe-wykonanie-uslugi-wyzywienia-uczestnikow-6-jednodniowych-wycieczek-edukacyjnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-placowek-oswiatowych-wojewodztwa-kuj-pom-zorganizowanych-na-terenie-gorznie/

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe742 kB

Dziękujemy osobom, które zgłosiły swoją kandydaturę na stanowisko specjalisty do spraw edukacji w Ośrodku edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.

Informujemy, iż z różnych przyczyn odstąpiliśmy od zatrudnienia którejkolwiek z osób deklarujących wolę pełnienia funkcji specjalisty d/s edukacji na zasadzie umowy o pracę na czas zastępstwa.

 

Krzysztof Lewandowski
Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego

Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

ogłasza konkurs na stanowisko

„specjalista do spraw edukacji”

realizowane w formie umowy o pracę zawartą na czas zastępstwa, w wymiarze ½ etatu.

Marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy do spraw edukacji przyrodniczej w Departamencie Środowiska.

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/marszalek-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-oglasza-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-do-spraw-edukacji-przyrodniczej-w-departamencie-srodowiska-302017-9-etatow/

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Ogłoszenie o naborze272 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 23.06.2015 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

LIFTEK Grzegorz Przybył
ul. Szmaragdowa 4
87-853 Kruszyn

Zaoferowana cena – 120,54 zł brutto / miesiąc

Uzasadnienie wyboru – Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów – 100% cena.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty102 kB

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie comiesięcznych przeglądów konserwacyjnych UTB platformy dla niepełnosprawnych znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Ruda 1, 87-320 Górzno (gmina Górzno, powiat brodnicki), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w  zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193, poz. 1889 i 1890, z późn. zm.).

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe340 kB
Załącznik 1 - formularz ofertowy25 kB
Załącznik 2 - wzór umowy35 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 14.04.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty256 kB

Zapytanie ofertowe

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe177 kB
Załącznik 1 - formularz ofertowy103 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 31.03.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty115 kB

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 24.03.2015 roku.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty77 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do składania ofert na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawę sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Kontakt tel: (56) 49 45 814, (23) 69 83 524

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe238 kB
Załącznik nr 1103 kB
Załącznik nr 2104 kB
Załącznik nr 368 kB
Rycina nr 1193 kB
Rycina nr 2268 kB
Rycina nr 3597 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe585 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy103 kB
Załącznik nr 2 - umowa79 kB

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na
dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, realizowanego w ramach projektu pn. “Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, zostały złożone 32 oferty od 21 Wykonawców. Żaden z Wykonawców nie został wykluczony. Odrzucono 14 ofert. Wybrano oferty następujących Wykonawców:

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty379 kB

W załączeniu zamieszczamy pytania oraz odpowiedzi dotyczące przetargu z dn. 12.02.2015 r. na dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarsiego Parku Krajobrazowego w Rudzie ogłoszonego i opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-12 (numer ogłoszenia 31892-2015).

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Pytania dot. przetargu80 kB
Odpowiedzi na pytania171 kB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarsiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, realizowana w ramach projektu pn. "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-12 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-12 (numer ogłoszenia 31892-2015).

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Ogłoszenie BZP45 kB
SIWZ148 kB
Załącznik nr 191 kB
Załącznik nr 289 kB
Załącznik nr 390 kB
Załącznik nr 4106 kB
Załącznik nr 580 kB
Załącznik nr 6565 kB

Czarny Bryńsk, dn. 03.09.2014 r.

GLPK.07.2.16.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia19.08.2014 roku.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty105 kB

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe146 kB
Załącznik nr 158 kB
Załącznik nr 239 kB

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na
utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. “Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, zostały złożone 2 oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona, ani żaden z Wykonawców wykluczony z postępowania.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty613 kB