ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem zamówienia jest usługa audytu zewnętrznego, stanowiącego niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji projektu nr RPKP.02.06.00-04-001/14 pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu realizacji projektu tj. w siedzibie Zamawiającego – Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno.

Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Podczas audytu powinny zostać zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalające wykonawcy audytu zewnętrznego wydać wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie.

Kontakt z Zamawiającym:
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Czarny Bryńsk 1
87-320 Górzno
Tel: (56) 49 45 814 lub (23) 69 83 524
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe585 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy103 kB
Załącznik nr 2 - umowa79 kB