ZAPYTANIE OFERTOWE

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy z siedzibą w Czarnym Bryńsku zaprasza do składania ofert na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawę sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Kontakt tel: (56) 49 45 814, (23) 69 83 524