Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 31.03.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęło 12 ofert. Odrzucono 5 ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

KARO Roman Bajdalski
Brzeźno 8
87-702 Koneck

Zaoferowana cena – 1 988,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru – Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów – 100% cena.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty115 kB