Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz naklejek informacyjnych, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 14.04.2015 roku. Zamówienie realizowane jest w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia wpłynęło 5 ofert. Żadna z ofert nie została odrzucona. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama
ul. Wojska Polskiego 45
98-300 Wieluń


Zaoferowana cena –
492,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru – Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów – 100% cena.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty256 kB