ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
na
utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy informuje, że w procedurze zamówienia publicznego na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. “Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, zostały złożone 2 oferty. Żadna z ofert nie została odrzucona, ani żaden z Wykonawców wykluczony z postępowania.

Wybrano ofertę na wykonanie prac, o których mowa w SIWZ, złożoną przez Zakład Budowlano-Produkcyjny „WESTERBUD” Sp. z o. o., ul. Świerkowa 9, 87-300 Brodnica, na kwotę: 1 210 000,00 zł brutto.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w bilansie przyjętych kryteriów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

LP

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%

1

Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” Sp. j.

ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz

 75,04 pkt

2

Zakład Budowlano-Produkcyjny

‘WESTERBUD” Sp. z o. o.

ul. Świerkowa 9, 87-300 Brodnica

100,00 pkt

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zawiadomienie o wyborze oferty613 kB