Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013.

 1. Zamawiający:

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Czarny Bryńsk 1
87-320 Górzno
NIP: 874-155-85-50
REGON: 871230398
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.g-lpk.pl

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”, z uwzględnieniem logotypów graficznych, wzorów oraz Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostępnych na stronie internetowej: www.mojregion.eu (zakładka Regionalny Program Operacyjny / Promocja / Promocja projektu). Proponowany projekt tablicy stanowi Załącznik nr 1.

Specyfikacja techniczna:

- tablica PCV o wym. 200 cm x 150 cm, grubość min. 5mm, jednostronna;
- przeznaczona do powieszenia;
- pełen kolor wydruku;
- odporna na działanie warunków atmosferycznych, zabezpieczona matowym laminatem;
- uwzględnienie wzorów oraz Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostępnych na stronie internetowej: www.mojregion.eu (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu).
- zachowanie prawidłowych proporcji i kolorystyki logotypów.

  1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

4.      Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę na wykonanie zamówienia należy przesłać na załączonym formularzu (Załącznik nr 2) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć pocztą bądź osobiście, do siedziby Zamawiającego – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, do dnia 26.08.2014 roku do godz. 14:00.

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. Informacja o rozstrzygnięciu zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.g-lpk.pl.

  1. Termin realizacji i płatność:

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od dnia zlecenia.

Termin płatności wynosi 30 dni od przekazania prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:

Ruda (osada) k. Górzna
Ruda 1
87-320 Górzna
Gmina Górzno

  1. Uwagi końcowe:

Informacje dotyczące zamówienia opublikowano na stronie internetowej: www.g-lpk.pl

Park zastrzega sobie prawo do:
- wydłużenia terminu składania ofert
- wezwania do wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Parku,
- wezwania do uzupełniania oferty w wyznaczonym terminie w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
- poprawiania omyłek rachunkowych za wyraźną zgodą Wykonawcy,
- pozostawienia bez rozpatrzenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Zapytanie ofertowe146 kB
Załącznik nr 158 kB
Załącznik nr 239 kB