Czarny Bryńsk, dn. 03.09.2014 r.

GLPK.07.2.16.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia19.08.2014 roku.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zawiadamia, że wpłynęło 9 ofert. Jedna z ofert została odrzucona. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Drukarnia Reklam „COBRA”
Cezary Grabowski     

ul. Żółkiewskiego 28/32            

87-100 Toruń                                  

Cena oferty (brutto):  479,70 zł
(słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 70/100)

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru określonymi
w zapytaniu ofertowym, najniższa cena.


Nazwa i dane adresowe Wykonawców,
którzy złożyli oferty oraz liczba punktów przyznana ofertom

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%

1.

EXPRESSDRUK

 ul. Niedziałkowskiego 4;

26-600 Radom

Oferta odrzucona

2.

Drukarnia Reklam „COBRA” Cezary Grabowski

ul. Żółkiewskiego 28/32

87-100 Toruń

100%

3.

Flesz Studio Tomasz Kenig

Królikowo 6

11-015 Olsztynek

67,24%

4.

Multi Sp.jawna

ul. Strzelecka 6

87-300 Brodnica

67,24%

5.

AUTOGRAF STUDIO REKLAMY

ul. Kilińskiego 23

87-300 Brodnica

55,71 %

6.

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg Dolny

55,71 %

7.

Pracownia szyldów i Reklam s.c. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec

ul. Wrzeciono 48

01-956 Warszawa

55,71 %

8.

ERPLAST Sp. Z o.o. Mariusz Wojtyszyn

ul. Witebska 27

85-778 Bydgoszcz

32,50 %

9.

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

Ul. Wojska Polskiego 45

98-300 Wieluń

97,5 %

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty105 kB