Od 2005 roku Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy prowadzi zabiegi ochronne pełnika europejskiego Trollius europaeus. Pełnik jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną, wymagającym ochrony czynnej. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego posiada status [V], co określa go jako gatunek narażony, zagrożony na izolowanych stanowiskach (wg Rutkowskiego 1997). Pełnik charakteryzuje się niską konkurencyjnością w stosunku do innych roślin łąkowych, dlatego też jest podatny na wypieranie z siedliska. Kośne użytkowanie łąki pełnikowej sprzyja rozwojowi populacji tej rośliny. Zapobiega wkraczaniu gatunków ekspansywnych, których niekontrolowane rozprzestrzenianie może doprowadzić do zagłuszenia stanowiska pełnika i jego stopniowego wypierania.

Na stanowisku w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest rozprzestrzenianie się kosmopolitycznej trzciny pospolitej, jeżyn oraz wkraczanie zarośli wierzbowych. Zabiegowi koszenia podlega ok. 1 ha powierzchnia. Pozostały pokos zostaje usunięty lub zebrany na stosy, tak aby po organicznym rozłożeniu nie przeżyźnił zbytnio siedliska.

Autor: Tomasz Górny

  

fot. Piotr Witkowski