W ramach kontynuacji programu czynnej ochrony nietoperzy, na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego rozwieszono łącznie 47 szt. trocinobetonowych budek lęgowych. Nowe budki zawisły w 7 skupiskach na obszarze Nadleśnictwa Brodnica (4 skupiska) oraz Skrwilno (3 skupiska). Kontrola istniejących już skupisk budek wykazała ich 100% zasiedlenie, co stało się uzasadnieniem dla rozbudowy bazy schronień rozrodczych dla tej grupy zwierząt. Budki z trocinobetonu są chętniej zasiedlane w porównaniu z budkami drewnianymi. Posiadają dużą odporność na czynniki biologiczne (m.in. szkody wywołane przez dzięcioły, kuny, grzyby) i zapewniają dobrą izolację termiczną kolonii. Ich trwałość szacuje się na około 25 lat, co niewątpliwie jest atutem w wieloletnich programach monitoringu nietoperzy.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 10 gatunków, co stanowi 90% potencjalnej chiropterofauny w tej części niżu Polski. Niektóre z nich, jak mopek Barbastella barbastellus i nocek duży Myotis myotis, wpisane są do załącznika II i VI Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000, natomiast borowiaczek Nyctalus leisleri widnieje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

autor:
Tomasz Górny