Podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum) to roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną. Gatunek został umieszczony na „Czerwonej liście roślin i grzybów Polski” w kategorii zagrożenia CR - gatunek krytycznie zagrożony. Tę samą kategorię posiada w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”.

Podejźrzon rutolistny występuje na łąkach, polanach, obrzeżach lasów i młodników. Jest gatunkiem światłolubnym, wrażliwym na zacienienie spowodowane spontaniczną sukcesją drzew i krzewów. W celu poprawy warunków świetlnych na siedlisku tego gatunku, w lutym 2020 roku podjęto czynności czynnej ochrony, polegające na usunięciu zacieniających zakrzaczeń. Zabieg planuje się powtórzyć w czerwcu 2020 r.

 

   

                                            fot. Tomasz Górny