Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy włączył się do tegorocznej akcji VII Światowego Spisu Bociana Białego. Prace inwentaryzacyjne prowadzone są na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, na których położony jest Park, tj. gm. Górzno, Bartniczka i Brzozie. Światowy spis bociana białego organizowany jest regularnie co 10 lat, od 1974 roku. Ostatnie liczenie odbyło się w 2004 roku. W Polsce doliczono się wówczas 52 550 bocianich par, co stanowiło ok. 20% światowej populacji -  najwięcej spośród wszystkich krajów na świecie!

Bocian biały jest ściśle uzależniony od bioróżnorodności krajobrazu rolniczego. Wraz z rozwojem rolnictwa, ptaków tych ubywa z pól i łąk. Aby poznać dynamikę zmian w populacji oraz aktualną liczebność gatunku, raz na 10 lat organizuje się inwentaryzacje gniazd. Celem inwentaryzacji jest wykrycie i skontrolowanie możliwie wszystkich gniazd bociana białego na badanym terenie, sprawdzenie czy są lub były zajęte, czy ptaki wyprowadziły młode, a jeśli tak to w jakiej liczbie. Ponadto zbierane są informacje o umiejscowieniu gniazd oraz ewentualnych zagrożeniach.

A oto kilka zdjęć z prac terenowych:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325696950932966.1073741852.156224631213533&type=1