Bociany już odleciały, my natomiast prezentujemy podsumowanie tegorocznego VII Światowego Spisu Bociana Białego, który przeprowadziliśmy w gminie Górzno, Bartniczka i Brzozie. Otóż najwięcej gniazd zinwentaryzowano na terenie gminy Brzozie. Stwierdzono tam 16 gniazd oraz 2 puste platformy. W gminie Górzno odnotowano 11 gniazd, natomiast na obszarze gminy Bartniczka - 9 gniazd. Statystyki gniazd w poszczególnych gminach przedstawia wykres poniżej.

Spośród wszystkich 20-stu zajętych gniazd, na 18-stu zaobserwowano młode. Średnia liczba młodych w gnieździe na całym badanym terenie wynosi 3 osobniki. Na dwóch pozostałych pomimo obecności dorosłego bociana, nie stwierdzono lęgu. Średnia ilość młodych w poszczególnych gminach wynosi:
Gmina Górzno - średnio 3 młode
Gmina Bartniczka – średnio 3 młode
Gmina Brzozie – średnio 2 młode

Najwięcej młodych - w liczbie 5, odnotowano na gnieździe w gm. Bartniczka.


Wykres. Liczba zinwentaryzowanych gniazd w poszczególnych gminach
.

HP – gniazdo zajęte
H0 – gniazdo na pewno nie zajęte
HF – pusta platforma
HX – nie wiadomo czy zajęte

Więcej na temat VII Światowego Spisu Bociana Białego tutaj.

 

Wykonali i opracowali:
Tomasz Górny
Piotr Witkowski