Obszar Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego cechuje się klimatem przejściowym. O zjawisku tym decyduje ścieranie się wpływów oceanicznych i kontynentalnych. Obszar ten znajduje się w Regionie Zachodniomazurskim. W stosunku do pozostałej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego klimat Parku wyróżnia się większą wilgotnością i surowością. Więcej jest dni mroźnych i pochmurnych. Zima jest najdłuższą porą roku, natomiast wiosna jest opóźniona i cechuje się częstymi przymrozkami. W porównaniu z otaczającymi obszarami, klimat G-LPK charakteryzuje się najniższymi średnimi temperaturami miesięcy zimowych i jesiennych oraz większą roczną amplitudą temperatur. Średnie roczne temperatury powietrza wahają się od 7ºC do 7,5ºC. Średnie temperatury stycznia kształtują się od -2,5ºCdo -3,5ºC, natomiast lipca od 17ºC do 18ºC. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych oscylują między 500 a 550 mm. Największe sumy opadów przypadają w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Cechą charakterystyczną klimatu Parku jest zróżnicowanie warunków klimatycznych w skali lokalnej, a więc mikroklimatu. Dużą rolę odgrywają tu zróżnicowanie rzeźby terenu, obecność jezior i rozległych kompleksów leśnych. Najbardziej surowymi warunkami klimatycznymi charakteryzują się wyżej położone obszary wysoczyzny morenowej w okolicy Górzna oraz w północnej części Parku. Rozległe obszary leśne oraz brak źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego sprawiają, że teren ten cechuje się bardzo korzystnymi warunkami bioklimatycznymi.