KRZYŻ WE WSI FIAŁKI
Krzyż wykonał w 1970 r. Stanisław Jarzynka z Górzna na życzenie mieszkańców wsi Fiałki. Wzorowany jest na krzyżu z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Wizerunek Chrystusa pochodzi z krzyża drewnianego, który stał tu wcześniej. Fundatorem był Teofil Karbowski z Fiałek.

KAPLICZKA ŚW. HUBERTA W GAĆ
Kapliczka z ikoną św. Huberta - patrona myśliwych, umieszczona na wysokim pniu dębowym. Kapliczkę zaprojektował Zbigniew Szumielewicz, natomiast ikonę wykonała Barbara Pochwalska. Obiekt powstał dzięki staraniom Klubu Myśliwskiego Dziennikarzy w  pierwszych latach 2000 roku.

LEŚNY KRZYŻ WE WSI NOWY ŚWIAT
Krzyż pochodzi z 1881 roku. Fundatorem byli Kazina i Antony Kopczinsczy. Krzyż wykonał Stanisław Biegacki pochodzący z Górzna.

KRZYŻ W MIESIĄCZKOWIE
Krzyż został ufundowany przez mieszkańców wsi w 1948 roku.

KRZYŻ W SZCZUTOWIE
Krzyż pochodzi z pierwszej połowy XX wieku. W czasie II wojny światowej ukrywany był przez rodzinę Dąbkowskich.

KRZYŻ W GOŁKOWIE
Krzyż ufundował Jakub Bąkowski pod koniec XIX wieku. W czasie  II wojny światowej był ukrywany przez mieszkańców wsi, a następnie ponownie  ustawiony  w  XXI wieku.

GÓRZNO - FIGURKA NA WYSPIE WAPIONKA
Figurka Chrystusa stoi na wyspie jeziora Wapionka. Została wykonana w 1932 roku. Fundatorem była ówczesna właścicielka młyna - Antonina Nadola.

FIGURKA ŚW. TERESY W GÓRZNIE
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza z Lisieux jest patronką Francji i misji świętych, a od 1997 roku również patronką miasta Górzno. Karmelitanka żyła w latach 1873-1897. W 1997 r. papież Jan Paweł II nadał jej tytuł Doktor Kościoła. Rzeźbę Św. Teresy ufundował Stanisław Jarzynka.

KAPLICZKA W TRACZYSKACH
Kapliczkę zbudowano w 1935 za środków rodziny Łaszewskich oraz Leona Górzyńskiego. W 2011 roku została odnowiona przez sołectwo Czarny Bryńsk. Opiekę nad kapliczką sprawują mieszkańcy wsi - państwo Dombrowscy i Mikulscy.

KAPLICZKA NA WIERZCHOWNI
Niegdyś w miejscu obecnej kapliczki stał drewniany krzyż, który przeniesiono na cmentarz w Świedziebni. W 2004 roku mieszkańcy wsi oraz właściciele tutejszych letnich posiadłości postawili widoczną kapliczkę.

PRZYDROŻNY KRZYŻ W ZABOROWIE
Krzyż ufundowali mieszkańcy wsi Zaborowo po zakończeniu I wojny światowej. W czasie II wojny został przestrzelony przez Niemców. Antoni Ochocki ukrył krzyż w stodole, aby ocalić go przed przetopieniem, a po wyzwoleniu ustawił w obecnym miejscu.

KRZYŻ W ZDROJACH
Krzyż został ustawiony w 1992 roku. Fundatorem są Helena i Henryk Bąkowscy. Impulsem do podjęcia inicjatywy była informacja o znalezieniu wizerunku Chrystusa, ukrytego przed Niemcami w czasie II wojny światowej. Wizerunek pochodził z krzyża stojącego przed wojną w centrum wsi.

KRZYŻ W BRYŃSK OSTROWY
Krzyż wykonali mieszkańcy wsi około 1986 roku i ustawili w miejscu zniszczonego drewnianego krzyża.

CZARNY BRYŃSK - KRZYŻ NAD JEZ. TABUŁKA
Krzyż wykonany w 2012 roku przez Franciszka Chmarzyńskiego na życzenie Leszka Domerackiego, chcącego upamiętnić dużo wcześniej stojący tu krzyż, który znikł w czasie II wojny światowej. Po wojnie odnaleziono go w pobliskim jeziorze Tabułka.

CZERWONY KRZYŻ W CZARNYM BRYŃSKU
Legenda głosi, że zgodnie z niechlubnym obyczajem kłusowników z górznieńskich lasów, strzelano do figurki Chrystusa na krzyżu a tam gdzie trafiła kula, przez cały rok miała być trafiana zwierzyna. W ostatni dzień grudnia 1859 roku Mateusz Płachta, aby spełnić zwyczaj, strzelił w lewy bok figurki. Cały krzyż pokrył się krwią, a mężczyzna widząc co się stało padł na śnieg i leżał aż do Nowego Roku. Po tym zdarzeniu przeszedł wewnętrzną przemianę, porzucił kłusownictwo i trafił do pustelni.

ZIELONY KRZYŻ (przy drodze Górzno-Czarny Bryńsk)
Z krzyżem związana jest ciekawa opowiastka. Ponad sto lat temu w Górznie nad jeziorem Wapionka stał młyn. Młynarz po śmierci żony samotnie opiekował się córką Anulą. Dziewczyna zakochała się ze wzajemnością w pomocniku młynarza - Józku, co nie podobało się jej ojcu. Para spotykała się potajemnie przy krzyżu, obok leśnej drogi wiodącej do Czarnego Bryńska. W pewną niedzielę Anula czekała w umówionym miejscu, jednak Józek nie przyszedł. Chłopak został oślepiony przez młynarza i nie mógł znaleźć drogi do krzyża. Ukochana czekała tak długo, aż zamieniła się w bluszcz, który oplótł krzyż.

Zachęcamy do zapoznanie się z folderem promocyjnym pt. "Przydrożne kapliczki w jesiennym krajobrazie" (pdf).


Krzyż we Fiałkach


Kapliczka Św. Huberta


Krzyż w Nowym Świecie


 Krzyż w Miesiączkowie


 Krzyż w Gołkowie


Figurka na Wapionce  


 Św. Tereska w Górznie


Kapliczka w Traczyskach 


Kapliczka w Wierzchowni  


Krzyż w Zaborowie


 Krzyż w Zdrojach 


  Krzyż w Bryńsk Ostrowy 


Krzyż nad jez. Tabułka


Czerwony Krzyż   


Zielony Krzyż