Księte to wieś położona około 5 km na południe od Górzna. Na wschód od wsi, na południowym brzegu jeziora Księte, usytuowane jest grodzisko, na którym stwierdzono dwie fazy zasiedlenia – w XI-XII oraz XIII-XIV wieku. Pierwotnie grodowa góra stanowiła prawdopodobnie siedzibę komesa (dostojnika sprawującego ówcześnie władzę administracyjną i wojskową) oraz miejsce schronienia dla ludności w przypadku napaści. Grodzisko potocznie nazywane jest „Szwedzkim Szańcem”. Kopiec wyniesiony jest na 9 m. Posiada prostokątny kształt o stromych zboczach. Podstawa mierzy 60 x 45 metrów. Od północy wzniesienie przylega do jeziora. Od strony zachodniej i wschodniej widoczne są zagłębienia, będące prawdopodobnie pozostałością po fosie. Grodzisko wpisano do krajowego rejestru zabytków.

 

 Opracował: Tomasz Górny

Źródła:
Krajewski M., Mietz A. 1996. Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.