Celem niniejszego opracowania jest analiza zagrożeń dla osób przebywających na obszarach wodnych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.