Wydarzenia

 • W Polsce mamy dalej „sezon smogowy”

  23.01.2024

  Źródło obrazu: Freepik


  Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeni są mieszkańcy większości polskich miast.

  Co może zrobić państwo?

  Państwo jako organizacja posiadająca monopol na stanowienie prawa i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych:

  • powinno tworzyć ramy prawne sprzyjające realizacji efektywnych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza,
  • realizować cele polityki unijnej w zakresie wypełniania zobowiązań redukcji emisji,
  • zapewnić społeczeństwu prawo do dostępu do informacji, udziału w tworzeniu krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza,
  • uwzględniać kwestie zanieczyszczeń powietrza i ich konsekwencji w dyskusji dotyczącej źródeł energii i systemu energetycznego naszego kraju,
  • tworzyć trwałe platformy dialogu z obywatelami i organizacjami pozarządowymi na temat jakości powietrza,
  • tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju i rozpowszechniania technologii sprzyjających poprawie powietrza,
  • rozwijać mechanizmy kontrolowania źródeł niskiej emisji
  • upowszechniać mechanizmy finansowe sprzyjające poprawie jakości powierza.
   
 • Konkurs plastyczny pt. „Park w kolorach”

  01.12.2023

  W dniu 17 listopada 2023 r. w siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbył się konkurs plastyczny pt. „Park w kolorach” dla dzieci szkół podstawowych (kl. I-III) i przedszkoli z terenu Parku oraz okolic (po 3 osoby ze szkół). Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, przybliżenie dzieciom świata flory i fauny, rozwijanie wyobraźni, zainteresowań artystycznych i twórczych, wdrażanie do samodzielnego prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz rozbudzanie więzi z otaczającym światem.

  Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się niezwykłą kreatywnością co to technik wykonania prac, a także ciekawym spojrzeniem na otaczający świat. Bogactwo jesiennych barw została pięknie zaakcentowana na pracach małych artystów.

   
 • Zdrowotne konsekwencje niskiej emisji

  30.11.2023
  Źródło obrazu: Freepik

  Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do uciążliwych skutków na co dzień, takich jak: osłabienie odporności organizmu człowieka, częstsze występowanie kaszlu, kataru, nawracającego bólu zatok, jak również zapalenie spojówek, astma, alergie, problemy z koncentracją. Do potencjalnych skutków należy także zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, wyższy poziom niepokoju, zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, depresję, bezpłodność, niewydolność mięśnia sercowego. Najbardziej narażonymi układami są układ krwionośny, oddechowy i nerwowy. W ciągu 1 minuty od wdechu, najmniejsze cząsteczki pyłu PM 2.5 docierają poprzez krwioobieg do naszych najdalszych narządów (nerek, wątroby, mózgu, serca.) W przypadku kobiet w ciąży, żyjących w obszarach niskiej emisji, dochodzi do przypadków niewydolności i zawału serca, przedwczesnego porodu, mniejszej wagi urodzeniowej noworodków, niższego ilorazu inteligencji u dzieci, ale też obumierania płodu.

   
 • Nasza Misja - Niska Emisja

  21.11.2023
  Obraz autorstwa pch.vector na Freepik

  Pozostając w temacie niskiej emisji przedstawiamy najczęstsze przyczyny jej powstawania:

  • Ogrzewanie domów węglem i drzewem
  • Aspekt ekonomiczny- Polacy palą paliwem najtańszym i najgorszej jakości oraz odpadami.
  • Zły stan techniczny domów i systemów grzewczych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń.
  • Niskie kominy- zanieczyszczenia kumulują się w jednym miejscu, szczególnie jeśli domy znajdują się w kotlinach lub dolinach rzek.
  • Nadmierny transport samochodowy.
   
 • Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja"

  10.11.2023
  "Obraz autorstwa brgfx na Freepik"

  Miło nam poinformować, że Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem "Nasza Misja - Niska Emisja", która jest częścią projektu parków krajobrazowych województwa kujawsko- pomorskiego. Nadrzędnym celem tych działań jest propagowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie oraz na środowisko przyrodnicze. 

   
 • Dzień krajobrazu, obserwacje nieba w GWPK

  23.10.2023

  W dniu 21 października 2023 roku, w ramach obchodów Roku Kopernikańskiego oraz Dnia Krajobrazu, w naszym Parku odbył się rajd pieszy, którego celem było dojście z Kowala do pomnika przyrody w Krzywym Lesie drogami leśnymi. Rajd rozpoczął się o nietypowej porze (godzina 16.00) ponieważ finałem miała być wieczorna prelekcja astronomiczna połączona z obserwacją nieba przy pomocy lunet. W związku z tym, znaczna część 12 km trasy pokonywana była w zapadających ciemnościach, co niewątpliwie uatrakcyjniło rajd.

   
 • Sezon na grzyby w GWPK

  18.10.2023

  Nadeszła jesień, a wraz z nią upragniony sezon grzybowy. Z tej okazji 14 października br.  Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu zorganizował wielkie grzybobranie. Spotkanie rozpoczęła prelekcja pt. „Grzyby jadalne, chronione i ciekawe”, którą poprowadziła przyrodnik biolog- pani Jadwiga Wiśniewska. Po krótkim wstępie teoretycznym, który przygotował uczestników do świadomego zbierania grzybów oraz przekazaniu wielu cennych wskazówek grupa udała się autokarem  w okolice Jeziora  Lubiechowskiego. Tam rozpoczęła się lekcja- grzybobranie w praktyce.

   
 • Rajd pieszy z cyklu "Poznajemy GWPK"

  31.07.2023

  Rajd pieszy z cyklu Poznajemy GWPK

  W dniu 29 lipca 2023 r. odbył  się rajd pieszy w którym uczestniczyło ponad 50 osób wśród których były dzieci, młodzież oraz dorośli. Wydarzenie rozpoczęło się od zbiórki przy siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu. Po krótkim wstępie, omówieniu spraw organizacyjnych oraz wręczeniu gadżetów, uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do miejscowości Soczewka, gdzie rozpoczął się marsz wzdłuż rzeki Skrwa Lewa. 

   

Warto zobaczyć

 • Rezerwat Jezioro Rakutowskie

  17.03.2023

  Widok na Jezioro Rakutowskie z wieży widokowej

  Rezerwat typu faunistycznego utworzony w 1982 roku, położony na obszarze Niecki Kłócieńskiej, jest największym i najciekawszym zbiornikiem wodnym w granicach GWPK (powierzchnia 414,07 ha), położony na trenie Gminy Kowal. Rezerwat został utworzony w celu zachowania największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków.

Komunikaty GWPK

 • Zakaz kąpieli

  17.08.2017

  Informacja Dyrektora Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w sprawie wprowadzenia zakazu kąpieli. Zgodnie z zapisami art. 4 uts. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Dyrektor Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wprowadza bezwzględny zakaz kapieli w jeziorach: Gościąż, Rakutowskie, Telężna, Widoń, Wikaryjskie, poza wyznaczonymi kąpieliskami strzeżonymi.