Wydarzenia

 • Oferta edukacyjna w ramach programu "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni"

  22.02.2023

  Zajęcia w Pracowni Dydaktycznej GWPK

  W ramach realizacji wniosku "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni" finansowanego przez PFRON zapraszamy wszystkie chętne instytucje, a w szczególności organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do skorzystania z oferty edukacyjnej GWPK. Z oferty edukacyjnej GWPK można skorzystać po wcześniejszym  kontakcie telefonicznym lub e-mailowym. Istnieje możliwość realizacji  niektórych zajęć na terenie zainteresowanych instytucji.

  Attachments:
  Nazwa plikuRozmiar pliku
  Oferta edukacyjna - "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni"4626 kB
   
 • Zapytania ofertowe w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego "Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni"

  10.11.2022

  W związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępne parki przyrodnicze” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

   
 • Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni

  14.10.2022

  Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy wkrótce zostanie pozbawiony większości barier. Co to znaczy? W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępne parki przyrodnicze” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zwiększymy dostępność Pracowni Dydaktycznej oraz Ogrodu Edukacyjnego „Rycykowy Zakątek” dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja opierać się będzie na likwidacji barier architektonicznych i przystosowaniu obiektu GWPK dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

   
 • Zapraszamy na Rajd pieszy po GWPK

  16.08.2022

  Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza na: „Rajd pieszy po GWPK” Szlakiem Męczeństwa Rodziny Migdalskich, który odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. (sobota) o godz. 9.00

  Trasa rajdu

  Rajd pieszy dla uczniów, młodzieży oraz społeczności lokalnej - Szlakiem Męczeństwa Rodziny Migdalskich, którego trasa zaczyna się w miejscowości Telążna Leśna, zlokalizowanej od siedziby GWPK ok. 10 km. Planowana jest zbiórka uczestników rajdu przy siedzibie GWPK, a następnie przewóz osób do
  niniejszej miejscowości.

  Po zakończeniu części pieszej nastąpi powrót do Kowala - Ogród Edukacyjny „Rycykowy Zakątek” w celu podsumowania rajdu przy wspólnym posiłku.

   
 • Edukacja w GWPK

  05.07.2022

  zajęcia edukacyjne w w GWPK

  Maj i czerwiec to czas, kiedy pogoda na zewnątrz sprzyja wędrówkom i aktywnościom na świeżym powietrzu, a koniec roku szkolnego zachęca wychowawców i nauczycieli by zabrać uczniów na wycieczki terenowe. Dlatego też w GWPK ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem zajęć edukacyjnych, które przyjmują różne formy, są to prelekcje, pogadanki, warsztaty bądź wykłady, ale też gry i zabawy o tematyce ekologicznej. Dla chętnych grup pracownicy Parku zorganizowali zajęcia terenowe na ścieżkach przyrodniczych oraz w ekosystemach leśnych. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy 67 zajęć, w których brało udział 2340 uczniów z różnych placówek. Były to głównie przedszkola, szkoły podstawowe, ale również i szkoły średnie.

   
 • Inauguracyjne posiedzenie Rady Parku

  08.06.2022

  Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

  W dniu 30 maja 2022 roku w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Parku, która po 15 latach przerwy wznowiła swoją działalność. Zgodnie z art. 95  ustawy o ochronie przyrody Rada Parku jest organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez Zarząd Województwa na 5-letnią kadencję.

   
 • Na szlaku ptasich wędrówek - obóz ornitologiczny nad Jeziorem Rakutowskim

  17.03.2022

  obóz ornitologiczny nad Jeziorem Rakutowskim

  Położony niedaleko Włocławka rezerwat przyrody "Jezioro Rakutowskie", wraz z otaczającymi go terenami, stanowią niezwykle cenną w skali kraju ostoję dla rozmaitych gatunków ptaków. Ze względu na zmienny poziom lustra wody i zróżnicowanie siedlisk, okoliczne obszary stwarzają dogodne warunki do odbywania lęgów, jak również stanowią atrakcyjne miejsce przystankowe dla wielu gatunków w trakcie ich wędrówki. Jezioro otaczają łozowiska, łąki zmiennowilgotne, trzcinowiska oraz leśne zbiorowiska borowe, rosnące na pobliskich wydmach nad Wisłą. Przyległy rezerwat leśny, "Olszyny Rakutowskie", w którym chronione są cenne starodrzewia olchowe, jest kolejnym atrakcyjnym miejscem lęgowym dla wielu przedstawicieli awifauny. 

   
 • Konkurs wiedzy w ramach projektu pt. „Przygoda z przyrodą w GWPK”

  28.09.2021

  W dniu 24 września 2021 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbył się konkurs mający na celu podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów zorganizowanych w ramach projektu pt. „Przygoda z przyrodą w GWPK” jak również wiedzy na temat jednostki prowadzącej warsztaty. Całe przedsięwzięcie zostało zaaranżowane dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii pozyskanemu w ramach konkursu zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Celem projektu edukacyjnego "Przygoda z przyrodą w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym" było przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą, poszanowania energii a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt.

   

Warto zobaczyć

 • Rezerwat Jezioro Rakutowskie

  17.03.2023

  Widok na Jezioro Rakutowskie z wieży widokowej

  Rezerwat typu faunistycznego utworzony w 1982 roku, położony na obszarze Niecki Kłócieńskiej, jest największym i najciekawszym zbiornikiem wodnym w granicach GWPK (powierzchnia 414,07 ha), położony na trenie Gminy Kowal. Rezerwat został utworzony w celu zachowania największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania wielu rzadkich, objętych ochroną gatunków ptaków.

Komunikaty GWPK

 • Zakaz kąpieli

  17.08.2017

  Informacja Dyrektora Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w sprawie wprowadzenia zakazu kąpieli. Zgodnie z zapisami art. 4 uts. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Dyrektor Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wprowadza bezwzględny zakaz kapieli w jeziorach: Gościąż, Rakutowskie, Telężna, Widoń, Wikaryjskie, poza wyznaczonymi kąpieliskami strzeżonymi.