Rezerwat Jezioro Rakutowskie – rezerwat ornitologiczny

Ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne:

“Niecka Kłócieńska” – z serii “Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko Włocławskim Parku Krajobrazowym”, - A. Przystalskiego i T. Załuskiego przy współpracy A. Drozdowskiego i L. Bernadelli. Kowal 2001 - wznowienie

Długość ścieżki – około 25 km, 6 przystanków:

 1. Wydmy i kompleks borów w okolicy Dębniaków
 2. Jezioro Lubiechowskie
 3. Jezioro Rakutowskie i wieś Krzewent
 4. Kompleks łąk w okolicy Gorenia Nowego
 5. Użytek ekologiczny „Olszyny Bobrowe”
 6. Rezerwat „Olszyny Rakutowskie” 

Niecka Kłócieńska – trasa ornitologiczna – przewodnika dla „ptakolubów” - M. Modrzejewska, M. Palińska, Włocławek 2000.

Długość ścieżki – około 25 km, 4 przystanków:

 1. Wieś Swiatkowice – ptaki środowisk ruderalnych i polno – lakowych.
 2. Olszyny Rakutowskie – rezerwat.
 3. Jezioro Rakutowskie – rezerwat ornitologiczny, największy na pojezierzu Gostynińskim ekosystem wodny.
 4. Jezioro Lubiechowskie

“Lasy Łąckie – Soczewka – Sendeń - Łack” – z serii “Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po Gostynińsko Włocławskim Parku Krajobrazowym”, - A. Przystalskiego i T. Załuskiego przy współpracy A. Drozdowskiego, L. Bernadelli., M. Lipińska. Kowal 1997

Długość ścieżki – około 27 km, 8 przystanków:

 1. Zbiornik Włocławski i ujście Skrwy.
 2. Panorama Jeziora Soczewka i kompleks borów
 3. Jezioro Soczewka.
 4. Olsy nad Skrwą.
 5. Wieś Sendeń Duży.
 6. Jezioro Sendeń.
 7. Rezerwat „Dabrowa Łącka” i Jezioro Łąckie Duże.
 8. Jezioro Górskie.

“Kukawy” – ścieżka przyrodniczo – leśna Nadleśnictwa Włocławek - A. Przystalski, W. Cyzman, M. Olewnik przy współpracy J. Marczaka i C. Czerwińskiej,

Długość ścieżki – około 3,5 km, 9 przystanków:

 1. Szkółka leśna Kukawy
 2. Uprawa na pożarzysko
 3. Różne typy drzewostanów
 4. Fazy rozwojowe borów sosnowych
 5. Użytek ekologiczny
 6. Jezioro Dzilno (Króla)
 7. Lasy higrofilne
 8. Paśnik dla zwierząt i drzewa kontrolne
 9. Remiza leśna.

“Lucień” – ścieżka przyrodniczo - leśna, której projekt opracowało Nadleśnictwo Gostynin. Opis tej ścieżki znajduje się w folderze wydanym przez Nadleśnictwo Gostynin.

Długość ścieżki – około 3 km, 7 przystanków:

 1. Park
 2. Rezerwat „Komory”
 3. Dąb „Jan” – pomnik przyrody
 4. Uprawa leśna
 5. Zbiorowiska roślinne
 6. Jezioro Lucień
 7. Przyroda i człowiek

“Łąck” – ścieżka dydaktyczna, której projekt opracowało Nadleśnictwo Łąck.

Długość ścieżki – około 5 km, 12 przystanków:

 1. Nadleśnictwo Łąck (izba edukacji leśno – ekologicznej, wyłuszczarnia nasion).
 2. Wejście do lasu.
 3. Sposób zagospodarowania dojrzałych drzew, powstawanie nowych upraw, pielęgnowanie młodych drzewostanów.
 4. Śródleśne bagno
 5. Ekspansja dębu w drzewostanie sosnowym
 6. Różnorodność gatunkowa środowiska leśnego – stare, okazałe lipy.
 7. Leśny rezerwat przyrody „Łąck”
 8. Las świerkowy
 9. Bogaty wielopiętrowy drzewostan o strukturze zbliżonej do lasu naturalnego.
 10. Drzewostany dębowe.
 11. Śródleśne „oczka” wodne
 12. Postawy człowieka wobec przyrody.

Smólnik – Kosinowo – Ruda – ścieżka przyrodniczo – leśna, Włocławek – Smólnik 2003 r.(organizatorzy ścieżki: Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwo Włocławek i Zespół Szkół w Smólniku).

Długość ścieżki – około 15 km (otulina Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego), 8 przystanków:

 1. Smólnik
 2. Kosinowo – pomnik przyrody
 3. „Cabanówka” – budownictwo wiejskie
 4. Uprawa leśna – odnowienia naturalne
 5. Jezioro Święte
 6. Jezioro Łąkie – punkt czerpania wody
 7. „Pożarzysko – odnowienie naturalne
 8. Rzeka Ruda – stopień wodny

Szkolna ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna Kosinowo – Ruda – Telążna LeśnaE. Jarębska, J. Wieczorek – Wileńska:

 1. Przystanek PKS - wyznaczanie kierunków w terenie.
 2. Jałowiec w Kosinowie.
 3. Budownictwo wiejskie
 4. Mrowisko
 5. Rzeka Ruda
 6. Jezioro Łąkie
 7. Ambona
 8. Migdalszczyzna
 9. Dąb zwany Bartkiem

Szkolna ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza Szkoły Podstawowej w Modzerowie - „Modzerowo”, Modzerwo 2005 – I. Kanarek, A. Kołodziej, E. Słabęcka, konsultacja A. Proszkiewicz.

Długość ścieżki – około 3 km (bezpośrednie sąsiedztwo otuliny Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego), 8 przystanków:

 1. Ambona
 2. Wprowadzenie podszytu
 3. Paśnik dla zwierzyny.
 4. Pułapka feromonowa
 5. Grodzenie mrowisk
 6. Lasy liściaste
 7. Kompleks upraw leśnych
 8. Ognisko i miejsce na posiłek

Szkolna ścieżka przyrodniczo – ekologiczna „Warząchewka”, Warzachewka 2005.

Długość ścieżki – około 3,5 km, 8 przystanków:

 1.  Przebudowa drzewostanów
 2. Wprowadzenie podszytu
 3. Sosna czarna – gatunek odporny na zanieczyszczenia przemysłowe
 4. Pomnik przyrody
 5. Siedlisko lasu mieszanego wilgotnego
 6. Zalesienie gruntów porolnych
 7. Drzewostan pochodzący z odnowienia naturalnego.
 8. Strefa ekotonowa na granicy polno – leśnej.