Ozy Baruchowo

Powierzchnia gmin w ogólnej powierzchni Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Województwo

Powierzchnia w ha

Udział %

Gminy

Powierzchnia w ha

Kujawsko - pomorskie

22.200

57,00

Włocławek

12049

Kowal

3381

Baruchowo

6770

Mazowieckie

16.750

43,00

Gostynin

4738

Łąck

1522

Nowy Duninów

4738

Powierzchnia gmin w ogólnej powierzchni Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Gminy

Powierzchnia

w ha

Udział %

Włocławek

12049

30,9

Kowal

3381

8,7

Baruchowo

6770

17,4

Gostynin

4738

12,2

Łąck

1522

3,9

Nowy Duninów

4738

12,2

Ogółem

38950

100

 


Na łączną powierzchnię składają się:
 

 • zbiorowiska leśne Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Gostynińsko – Włocławskie - 67%
 • powierzchni stanowią rezerwaty przyrody - 4,7%
 • tereny luźno zbudowane – 0,06%
 • grunty orne – 11,63 %
 • łąki i pastwiska – 5,94%
 • złożone systemy upraw i działek – 2,81 %
 • tereny rolnicze z dużym udziałem elementów naturalnych – 3,53 %
 • lasy liściaste – 5,87 %
 • lasy iglaste – 62,4%
 • lasy mieszane – 3,84%
 • bagna – 1,65%
 • zbiorniki wodne – 2,27%