Wydarzenia i informacje

Źródło obrazu: Freepik


Na skutki zanieczyszczeń powietrza narażeni są mieszkańcy większości polskich miast.

Co może zrobić państwo?

Państwo jako organizacja posiadająca monopol na stanowienie prawa i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych:

 • powinno tworzyć ramy prawne sprzyjające realizacji efektywnych działań, mających na celu poprawę jakości powietrza,
 • realizować cele polityki unijnej w zakresie wypełniania zobowiązań redukcji emisji,
 • zapewnić społeczeństwu prawo do dostępu do informacji, udziału w tworzeniu krajowych programów kontroli zanieczyszczenia powietrza,
 • uwzględniać kwestie zanieczyszczeń powietrza i ich konsekwencji w dyskusji dotyczącej źródeł energii i systemu energetycznego naszego kraju,
 • tworzyć trwałe platformy dialogu z obywatelami i organizacjami pozarządowymi na temat jakości powietrza,
 • tworzyć sprzyjające warunki do rozwoju i rozpowszechniania technologii sprzyjających poprawie powietrza,
 • rozwijać mechanizmy kontrolowania źródeł niskiej emisji
 • upowszechniać mechanizmy finansowe sprzyjające poprawie jakości powierza.

W dniu 17 listopada 2023 r. w siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbył się konkurs plastyczny pt. „Park w kolorach” dla dzieci szkół podstawowych (kl. I-III) i przedszkoli z terenu Parku oraz okolic (po 3 osoby ze szkół). Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, przybliżenie dzieciom świata flory i fauny, rozwijanie wyobraźni, zainteresowań artystycznych i twórczych, wdrażanie do samodzielnego prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz rozbudzanie więzi z otaczającym światem.

Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się niezwykłą kreatywnością co to technik wykonania prac, a także ciekawym spojrzeniem na otaczający świat. Bogactwo jesiennych barw została pięknie zaakcentowana na pracach małych artystów.

Źródło obrazu: Freepik

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi do uciążliwych skutków na co dzień, takich jak: osłabienie odporności organizmu człowieka, częstsze występowanie kaszlu, kataru, nawracającego bólu zatok, jak również zapalenie spojówek, astma, alergie, problemy z koncentracją. Do potencjalnych skutków należy także zwiększone ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, wyższy poziom niepokoju, zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, depresję, bezpłodność, niewydolność mięśnia sercowego. Najbardziej narażonymi układami są układ krwionośny, oddechowy i nerwowy. W ciągu 1 minuty od wdechu, najmniejsze cząsteczki pyłu PM 2.5 docierają poprzez krwioobieg do naszych najdalszych narządów (nerek, wątroby, mózgu, serca.) W przypadku kobiet w ciąży, żyjących w obszarach niskiej emisji, dochodzi do przypadków niewydolności i zawału serca, przedwczesnego porodu, mniejszej wagi urodzeniowej noworodków, niższego ilorazu inteligencji u dzieci, ale też obumierania płodu.

Obraz autorstwa pch.vector na Freepik

Pozostając w temacie niskiej emisji przedstawiamy najczęstsze przyczyny jej powstawania:

 • Ogrzewanie domów węglem i drzewem
 • Aspekt ekonomiczny- Polacy palą paliwem najtańszym i najgorszej jakości oraz odpadami.
 • Zły stan techniczny domów i systemów grzewczych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń.
 • Niskie kominy- zanieczyszczenia kumulują się w jednym miejscu, szczególnie jeśli domy znajdują się w kotlinach lub dolinach rzek.
 • Nadmierny transport samochodowy.

"Obraz autorstwa brgfx na Freepik"

Miło nam poinformować, że Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem "Nasza Misja - Niska Emisja", która jest częścią projektu parków krajobrazowych województwa kujawsko- pomorskiego. Nadrzędnym celem tych działań jest propagowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie oraz na środowisko przyrodnicze. 

W dniu 21 października 2023 roku, w ramach obchodów Roku Kopernikańskiego oraz Dnia Krajobrazu, w naszym Parku odbył się rajd pieszy, którego celem było dojście z Kowala do pomnika przyrody w Krzywym Lesie drogami leśnymi. Rajd rozpoczął się o nietypowej porze (godzina 16.00) ponieważ finałem miała być wieczorna prelekcja astronomiczna połączona z obserwacją nieba przy pomocy lunet. W związku z tym, znaczna część 12 km trasy pokonywana była w zapadających ciemnościach, co niewątpliwie uatrakcyjniło rajd.

Nadeszła jesień, a wraz z nią upragniony sezon grzybowy. Z tej okazji 14 października br.  Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu zorganizował wielkie grzybobranie. Spotkanie rozpoczęła prelekcja pt. „Grzyby jadalne, chronione i ciekawe”, którą poprowadziła przyrodnik biolog- pani Jadwiga Wiśniewska. Po krótkim wstępie teoretycznym, który przygotował uczestników do świadomego zbierania grzybów oraz przekazaniu wielu cennych wskazówek grupa udała się autokarem  w okolice Jeziora  Lubiechowskiego. Tam rozpoczęła się lekcja- grzybobranie w praktyce.

Rajd pieszy z cyklu Poznajemy GWPK

W dniu 29 lipca 2023 r. odbył  się rajd pieszy w którym uczestniczyło ponad 50 osób wśród których były dzieci, młodzież oraz dorośli. Wydarzenie rozpoczęło się od zbiórki przy siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu. Po krótkim wstępie, omówieniu spraw organizacyjnych oraz wręczeniu gadżetów, uczestnicy zostali przewiezieni autokarem do miejscowości Soczewka, gdzie rozpoczął się marsz wzdłuż rzeki Skrwa Lewa. 

Dni Otwarte w Ogrodzie edukacyjnym Rycykowy ZakątekW dniach 13-14 lipca 2023 r. w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym odbyło się dwudniowe wydarzenie „Dni otwarte w GWPK – bez barier”. Pierwszego dnia została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyli: p. Maria Wiśniewska – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; p. Maria Palińska – przewodnicząca Rady GWPK jednocześnie  dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej; pracownicy Departamentu Środowiska UM WK-P w Toruniu; dyrektorzy i pracownicy Parków Krajobrazowych z województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego; przedstawiciele: Nadleśnictw, Starostw Powiatowych, Urzędów Miasta i Gmin,  Domów Pomocy Społecznej; Szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu p. Witold Kwapiński serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt: „Przyroda bez barier – aktywni niepełnosprawni”, która odbędzie się w dn.  13-14 lipca 2023 r. w siedzibie GWPK ul. Kołłątaja 24; 87-820 Kowal.

Zajęcia w Pracowni Dydaktycznej GWPK

W ramach realizacji wniosku "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni" finansowanego przez PFRON zapraszamy wszystkie chętne instytucje, a w szczególności organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych do skorzystania z oferty edukacyjnej GWPK. Z oferty edukacyjnej GWPK można skorzystać po wcześniejszym  kontakcie telefonicznym lub e-mailowym. Istnieje możliwość realizacji  niektórych zajęć na terenie zainteresowanych instytucji.

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
Oferta edukacyjna - "Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni"4626 kB

W związku z przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępne parki przyrodnicze” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy wkrótce zostanie pozbawiony większości barier. Co to znaczy? W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego zorganizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępne parki przyrodnicze” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który jest częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zwiększymy dostępność Pracowni Dydaktycznej oraz Ogrodu Edukacyjnego „Rycykowy Zakątek” dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja opierać się będzie na likwidacji barier architektonicznych i przystosowaniu obiektu GWPK dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza na: „Rajd pieszy po GWPK” Szlakiem Męczeństwa Rodziny Migdalskich, który odbędzie się w dniu 3 września 2022 r. (sobota) o godz. 9.00

Trasa rajdu

Rajd pieszy dla uczniów, młodzieży oraz społeczności lokalnej - Szlakiem Męczeństwa Rodziny Migdalskich, którego trasa zaczyna się w miejscowości Telążna Leśna, zlokalizowanej od siedziby GWPK ok. 10 km. Planowana jest zbiórka uczestników rajdu przy siedzibie GWPK, a następnie przewóz osób do
niniejszej miejscowości.

Po zakończeniu części pieszej nastąpi powrót do Kowala - Ogród Edukacyjny „Rycykowy Zakątek” w celu podsumowania rajdu przy wspólnym posiłku.

zajęcia edukacyjne w w GWPK

Maj i czerwiec to czas, kiedy pogoda na zewnątrz sprzyja wędrówkom i aktywnościom na świeżym powietrzu, a koniec roku szkolnego zachęca wychowawców i nauczycieli by zabrać uczniów na wycieczki terenowe. Dlatego też w GWPK ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem zajęć edukacyjnych, które przyjmują różne formy, są to prelekcje, pogadanki, warsztaty bądź wykłady, ale też gry i zabawy o tematyce ekologicznej. Dla chętnych grup pracownicy Parku zorganizowali zajęcia terenowe na ścieżkach przyrodniczych oraz w ekosystemach leśnych. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy 67 zajęć, w których brało udział 2340 uczniów z różnych placówek. Były to głównie przedszkola, szkoły podstawowe, ale również i szkoły średnie.

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

W dniu 30 maja 2022 roku w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Parku, która po 15 latach przerwy wznowiła swoją działalność. Zgodnie z art. 95  ustawy o ochronie przyrody Rada Parku jest organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez Zarząd Województwa na 5-letnią kadencję.

obóz ornitologiczny nad Jeziorem Rakutowskim

Położony niedaleko Włocławka rezerwat przyrody "Jezioro Rakutowskie", wraz z otaczającymi go terenami, stanowią niezwykle cenną w skali kraju ostoję dla rozmaitych gatunków ptaków. Ze względu na zmienny poziom lustra wody i zróżnicowanie siedlisk, okoliczne obszary stwarzają dogodne warunki do odbywania lęgów, jak również stanowią atrakcyjne miejsce przystankowe dla wielu gatunków w trakcie ich wędrówki. Jezioro otaczają łozowiska, łąki zmiennowilgotne, trzcinowiska oraz leśne zbiorowiska borowe, rosnące na pobliskich wydmach nad Wisłą. Przyległy rezerwat leśny, "Olszyny Rakutowskie", w którym chronione są cenne starodrzewia olchowe, jest kolejnym atrakcyjnym miejscem lęgowym dla wielu przedstawicieli awifauny. 

W dniu 24 września 2021 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbył się konkurs mający na celu podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów zorganizowanych w ramach projektu pt. „Przygoda z przyrodą w GWPK” jak również wiedzy na temat jednostki prowadzącej warsztaty. Całe przedsięwzięcie zostało zaaranżowane dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii pozyskanemu w ramach konkursu zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Celem projektu edukacyjnego "Przygoda z przyrodą w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym" było przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą, poszanowania energii a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt.

Gra edukacyjna dla dzieci

Wirtualna wycieczka po kujawsko-pomorskich parkach krajobrazowych, podróż po regionie śladem Fryderyka Chopina, ciekawostki o zabytkach i atrakcjach turystycznych, a także quizy, kolorowanki i układanki – nauka poprzez zabawę to propozycja województwa kujawsko-pomorskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostających w domach ze względu na epidemię.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz do zagrania w gry edukacyjne.

Informujemy, że Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach zawiesza na czas nieokreślony swą działalność interwencyjną. W szczególnych przypadkach można dostarczyć ptaki osobiście do Ośrodka po uprzednim uzgodnieniu przyjazdu pod numerem telefonu 724-336-357.
Przepraszamy za utrudnienia.