Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 października 2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się oficjalne otwarcie Ogrodu Edukacyjnego "Rycykowy Zakątek" wokół Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, przy ul. Kołłątaja 24 w Kowalu. Ogród edukacyjny "Rycykowy Zakątek" został wykonany w ramach projektu "BIO+-bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowanego EOG 2009-2014 w miejscowości Kowal przy ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej.

Zaprojektowana inwestycja wraz z jej programem użytkowym została dostosowana przede wszystkim do grup wiekowych szkolnych i przedszkolnych z ukierunkowaniem na widzę przyrodniczą i ekologiczną. Oprócz bogatej szaty roślinnej teren wyposażony został w elementy małej architektury, elementy edukacyjne, nawierzchnie chodnikowe, powierzchnie żwirowo-piaskowe oraz oczko wodne.

W ogrodzie edukacyjnym zaprojektowane jest osiem piktogramów przedstawiających podział ogrodu na enklawy oraz siedem piktogramów przedstawiających szlaki tematyczne zwiedzania ogrodu.
1. Enklawa „Krajobraz Doliny Wisły"
2. Enklawa „Klimat i astronomia"
3. Enklawa „Las wokół nas"
4. Enklawa „Jezioro i jego otoczenie"
5. Enklawa „Ptaki wokół nas"
6. Enklawa „Królewski gród Kowala"
7. Enklawa „Motyli świat"
8. Enklawa „Świat nauki"
W ogrodzie edukacyjnym proponujemy siedem ścieżek edukacyjnych. Szlaki mają zachęcić zwiedzających do czynnego poznania ogrodu oraz mają funkcje edukacyjną – poznawczą. Elementem graficznym ścieżek są piktogramy. Użycie piktogramów ułatwia ominięcie bariery językowej a także wspomaga mowę osób upośledzonych.
1. Ścieżka edukacyjna – „Gatunki roślin występujących w GWPK"
2. Ścieżka edukacyjna – „Ptasia ścieżka"
3. Ścieżka edukacyjna – „Świat zapachów"
4. Ścieżka edukacyjna – „Gry i zabawy"
5. Ścieżka edukacyjna – „Sprzęt edukacyjny"
6. Ścieżka edukacyjna – „Świat pod naszą stopą"
7. Ścieżka edukacyjna – „IV pory roku"

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, grupy zorganizowane oraz wszystkich zainteresowanych do zwiedzenia Ogrodu Edukacyjnego „Rycykowy Zakątek" w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku) po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego pod nr tel.  (54) 284-22-26 lub 605 100 613.