Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy po raz kolejny zaangażował się w obchody „Wielkiego Dnia Pszczół”. Ideą tego święta jest przekazanie jak największej liczbie osób wiedzy o niezastąpionej roli jaką te owady pełnią w środowisku oraz uświadomienie uczestnikom zagrożeń z którymi te pracowite stworzenia muszą się mierzyć. W dniu 8 sierpnia 2016 r. zostanie zorganizowana wycieczka do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie oraz odbędzie się wizyta w Pasiece Edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kowalu. 

Podczas warsztatów  uczestnicy zapoznają się z:

  • różnorodnością świata owadów zapylających,
  • rolą i funkcją pszczołowatych w ekosystemach oraz odniesienie ich do funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym,
  • produktami pszczelimi,
  • produktami powstającymi dzięki zapylaniu przez te pożyteczne owady,
  • problemami związanymi z  ochroną zapylaczy oraz  wskazanie działań, które każdy może podjąć na rzecz tych owadów;


Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są  Pracowni Edukacyjnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Kołłątaja 24 lub pod numerem tel. (54) 284-22-26. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zbiórka uczestników warsztatów w dniu 8 sierpnia 2016 r. odbędzie się o godz. 9.00 w Pracowni Edukacyjnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Kołłątaja 24.