Tym razem trasa rajdu wiodła w znacznej części po polu wydmowym znajdującym się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na północny-wschód od miejscowości Goreń Duży.  Znajdujące się na tym obszarze wydmy charakteryzują się dużymi przewyższeniami  (ok. 50-60 m wysokości względnej) w stosunku do podłoża. Wysokość wielu z nich przekracza 100 m n.p.m. Najwyższą – 114,5 m n.p.m. osiąga  wydma o nazwie Patrolowa Góra, która jest jednocześnie najwyższym wzniesieniem na terenie  całego GWPK. Wzgórze to było jednym z celów dla uczestników rajdu. Podczas wędrówki można było obserwować starodrzew sosnowy liczący sobie ponad 100 lat. Jedną z atrakcji był również rów przeciwczołgowy wybudowany w czasie II wojny światowej pod nadzorem Niemców.

Miał on stanowić element umocnień zabezpieczających Płock i Włocławek przed atakiem z południa. Najdalszym punktem do którego dotarli uczestnicy było Miejsce Pamięci Narodowej zwane potocznie „Migdalszczyzną” W miejscu tym znajduje się symboliczna mogiła upamiętniająca dramatyczne wydarzenia z 6 stycznia 1945 roku, kiedy to Niemcy dowiedziawszy się, że w gospodarstwie rodziny Migdalskich ukrywają się partyzanci otoczyli zabudowania i zamordowali zarówno partyzantów jak i 12 letniego syna Migdalskich - Stefana. Rodziców Józefa i Stanisławę przewieziono do Włocławka i rozstrzelano wraz z drugim synem Zygmuntem tuż przed wyzwoleniem w lesie koło Wieńca Zdroju. Obecnie Miejscem Pamięci opiekuje się Gmina Włocławek oraz uczniowie Zespołu Szkół w Smólniku. W drodze powrotnej można było obserwować całe łany żarnowca miotlastego oraz aerofity czyli glony żyjące poza środowiskiem wodnym pokrywające korę niektórych drzew. Szczególne zainteresowanie budził  glon o nazwie trentepolia charakteryzujący się rdzawym kolorem. Na trasie widoczne były również liczne porosty świadczące o czystości powietrza w tych okolicach.  Niedaleko osady leśnej  o nazwie „Niedźwiedź”  można też było zauważyć charakterystyczną narośl na brzozie. Jest to grzyb o nazwie błyskoporek podkorowy zwany popularnie czagą, czyrem brzozowym lub hubą brzozową. Grzyb ten od wieków wykorzystywany jest w medycynie ludowej wielu narodów. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce objęty jest ochroną. Na trasie rajdu znalazł się też historyczny trakt zwany duninowskim prowadzący z Kowala do Płocka przez Nowy Duninów.  Właśnie tym traktem po pokonaniu ok.13 km oraz ostatniej wydmy uczestnicy rajdu powrócili do punktu startu czyli Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym.

Galeria zdjęć z rajdu