W dniu 10 marca 2017 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kowalu, kl. IVb wraz z opiekunem uczestniczyły w lekcji wyjazdowej nad jezioro Rakutowskie w celu obserwacji ptaków prowadzonej przez st. strażnika pana Piotra Twardowskiego. Uczniowie mieli możliwość poznania wielu gatunków ptaków w tym gęgawy, jak również poznania obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie i dowiedzieli się o znaczenia tej ostoi dla ptaków migrujących w tym okresie. Obserwacje były prowadzone z wieży obserwacyjnej przy pomocy lornetek i lunety.