W dniu 14 marca 2017 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbyły się zajęcia edukacyjne z dziećmi z Przedszkola Niepublicznego w Choceniu. W trakcie ich trwania dzieci miały możliwość obejrzeć film w 3D „Tajemnice przyrody”, poznały świat zwierząt i roślin oraz fotografie makro prezentowanych w kioskach stereoskopowych. Dzieci zwiedziły również Ogród Edukacyjny Rycykowy Zakątek. Lekcja miała charakter nauki poprzez zabawę.
Zajęcia były prowadzone przez p. Annę Gołębiewską i p. Beatę Pawlak.