Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy po raz kolejny zaangażował się w obchody „Wielkiego Dnia Pszczół”. Ideą tego święta jest przekazanie jak największej liczbie osób wiedzy o niezastąpionej roli jaką te owady pełnią w środowisku oraz uświadomienie uczestnikom zagrożeń z którymi te pracowite stworzenia muszą się mierzyć. W dniu 8 sierpnia 2017 r. zostanie zorganizowana wycieczka do Nadleśnictwa Gostynin, w którym odbędzie się zwiedzanie barci pszczelich oraz wizyta w Pasiece Edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z:

  • różnorodnością świata owadów zapylających,
  • rolą i funkcją pszczołowatych w ekosystemach oraz odniesienie ich do funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym,
  • produktami pszczelimi,
  • produktami powstającymi dzięki zapylaniu przez te pożyteczne owady,
  • problemami związanymi z ochroną zapylaczy oraz wskazanie działań, które każdy może podjąć na rzecz tych owadów.


Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Kołłątaja 24 lub pod numerem tel. 054 284 22 26. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zbiórka uczestników warsztatów w dniu 8 sierpnia 2017 r. odbędzie się o godz. 9.00 w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu przy ul. Kołłątaja 24. .