Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy po raz kolejny zaangażował się w obchody „Wielkiego Dnia Pszczół”. Ideą tego święta jest przekazanie jak największej liczbie osób wiedzy o niezastąpionej roli, jaką te owady pełnią w środowisku oraz uświadomienie uczestnikom zagrożeń, z którymi te pracowite stworzenia muszą się mierzyć.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. została zorganizowana wycieczka do Nadleśnictwa Gostynin, w której wzięło udział 50 osób. Podczas wycieczki uczestnicy mogli zobaczyć prawdziwe, leśne barcie pszczele, a także obserwować pracę bartnika. Podczas trwania warsztatów zapoznaliśmy się także z :

  • różnorodnością świata owadów zapylających,
  • rolą i funkcją pszczołowatych w ekosystemach oraz odniesienie ich do funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym,
  • produktami pszczelimi,
  • produktami powstającymi dzięki zapylaniu przez te pożyteczne owady,
  • problemami związanymi z ochroną zapylaczy oraz wskazanie działań, które każdy może podjąć na rzecz tych owadów.


Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem masowo ginących pszczół i edukacja na temat tego, w jaki sposób każdy z nas może się przyczynić do ich ratowania. Wierzymy, że działania zrealizowane w ramach akcji pozwolą odbiorcom lepiej poznać świat pszczół, zrozumieć ich znaczenie i potrzeby.

Dziękujemy Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gostynin, Panu Jackowi Liziniewiczowi oraz Panom Bogdanowi Ozimkowi i Adrianowi Stankiewiczowi za zaangażowanie i opiekę merytoryczną podczas trwania warsztatów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów