Seminarium Wpływ Jeziora Włocławskiego na obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 24 października 2017 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyło się seminarium pn. "Wpływ Jeziora Włocławskiego na obszar Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego". Zarówno tematyka seminarium jak i znakomici referenci przyciągnęli licznych słuchaczy. Wśród gości pojawiły się osoby z innych parków krajobrazowych województwa, przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, czy delegacje z pobliskich szkół.

W roli referentów wystąpili dr Piotr Gierszewski z Oddziału PAN w Toruniu, prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz z Oddziału PAN w Toruniu, dr Witold Lenart z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Wiesław Cyzman z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Słuchacze mogli uzyskać informacje na temat klimatu w GWPK i okolicach Zbiornika Włocławskiego, badań laminacji jeziora Gościąż, oraz składu i zmian zachodzących w higrofilnych zbiorowiskach leśnych Parku.

fotorelacja z seminarium

fotorelacja z seminarium

fotorelacja z seminarium

fotorelacja z seminarium

fotorelacja z seminarium