uczniowie Szkoły Podstawowej w Baruchowie

W dniu 13 grudnia 2017 roku dla uczniów klas piątych ze Szkoły Podstawowej w Baruchowie odbyły się lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe poświęcone poznaniu polskich gleb, w tym także gleb GWPK. Uczniowie zapoznali się z charakterystyką gleb Polski, w tym gleb z obszarów leśnych. Dowiedzieli się, w jaki sposób tworzą się gleby, jak mogą być niszczone, do czego prowadzi ich degradacja, a także dlaczego ochrona ziemi i lasów jest taka ważna. Najwięcej emocji dostarczyła uczniom część praktyczna, w której mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia analizy pH, składu oraz właściwości fizycznych różnych rodzajów gleb. Tego typu zajęcia to wspaniała okazja nie tylko do zweryfikowania swojej wiedzy przyrodniczej, ale do współpracy w parach i grupach.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu pod nazwą ,,Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" i przeprowadzone zostały przez panią Patrycję Modrzejewską, edukatora przyrodniczego działającego przy Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Lidii Pawlickiej za zaproszenie do udziału w zajęciach oraz udostępnienie poniższych zdjęć.

lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Baruchowie

lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Baruchowie

lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Baruchowie

lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Baruchowie

lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Baruchowie

lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Baruchowie

lekcje ekologii i zajęcia warsztatowe w Szkole Podstawowej w Baruchowie