uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

W dniu 8 lutego 2018 pracownię dydaktyczną Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach. Uczniowie klasy VI obejrzeli film "Tajemnice przyrody GWPK", dowiedziali się najważniejszych rzeczy na temat Parku, a następnie wysłuchali prezentacji na temat wybranych zwierząt zamieszkujących obszary chronione województwa: sokoła wędrownego, płomykówki, łasicy pospolitej, bobra, czy wilka. Prezentację uświetnił pokaz dermoplastów - czyli eksponatów, które były kiedyś żywymi zwierzętami.

zajęcia w pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

zajęcia w pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

zajęcia w pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego