23 marca 2018 r. w Pracowni Edukacyjnej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców zorganizowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym!".

W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy z naszego regionu. W trakcie szkolenia poruszono tematykę z zakresu aspektów prawnych prowadzenia różnych typów działalności gospodarczej na terenach chronionych, pogłębiania świadomości przedsiębiorców dotyczących walorów "ekologicznych" produkowanych dóbr lub świadczonych usług, możliwości wnioskowania o dofinansowanie przedsiębiorców z terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego, umiejętnego wykorzystania powyższych cech w reklamie i marketingu, w tym marketingu terytorialnego.