zajęcia w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku

W dniach od 4 do 6 kwietnia odbyły się zajęcia wyjazdowe przeprowadzone przez zielonego edukatora w projekcie "Lubię tu być... Na zielonym!".

Zajęcia w dniu 4 kwietnia dotyczyły krążenia i znaczenia wody w przyrodzie. Odbyły się w Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku. W dniu 5 kwietnia edukator odwiedził dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Kruszynie, gdzie porozmawiano na temat zwierząt zamieszkujących nasze lasy, a dzieci mogły zabrać na pamiątkę samodzielnie wykonane lasostwory.

Zajęcia w dniu 6 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Brześciu Kujawskim, dotyczyły pogody i sposobów pomiaru jej składników.

Zajęcia edukacyjne - fotorelacja

Zajęcia edukacyjne - fotorelacja

Zajęcia edukacyjne - fotorelacja

Zajęcia edukacyjne - fotorelacja

Zajęcia edukacyjne - fotorelacja