Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy realizował projekt sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” W ramach projektu z zajęć skorzystało 825 uczestników.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przeprowadził zajęcia:

- „Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe GWPK” – 10 sześciogodzinnych warsztatów  przeprowadzonych w Pracowni Dydaktycznej GWPK, Ogrodzie Edukacyjnym Rycykowy Zakątek oraz na ścieżce Dzilno – Kukawy.

- „Z życia pszczelej rodziny – historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenia” – 3 sześciogodzinne warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej, które odbyły się w Skansenie Etnograficznym w Kłóbce.

- „Znam przyrodę GWPK” – 4 sześciogodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, które odbyły się w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.

 

Dla wszystkich uczestników niniejszych warsztatów został zorganizowany bezpłatnie transport i posiłek. Ponadto zostały zakupione materiały dydaktyczne – lornetki 10 szt.; przewodniki do oznaczania roślin i zwierząt – 25 szt.; podkładki z klipsem – 35 szt.; oraz materiały do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.