Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zamieszczonego na naszym profilu w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

Zadanie konkursowe polegało na dopasowaniu nazw drzew do ich opisów. Wszystkie zgłoszenia zawierały prawidłowe odpowiedzi. Z nadesłanych zgłoszeń wylosowanych zostało troje zwycięzców, którzy otrzymają atlasy przyrodnicze, natomiast dla pozostałych osób przewidzieliśmy nagrody pocieszenia.

Zwycięzcami zostali: Marta Maciejewska, Hubert Górawski oraz Aleksandra Sadowska. Gratulujemy!

Jednocześnie zapraszamy do udziału w konkursie „Ekologiczny Edukator Szkolny”, w którym do wygrania są rowery górskie i wyjazd na „zieloną szkołę”. Więcej informacji na profilu: https://www.facebook.com/ZieloniEdukatorzy/ 

oraz na stronie internetowej: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/lubie-tu-byc-na-zielonym/wydarzenia