40 rocznica utworzenia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

W dniach 19-20 września 2019 r. w Agrofarmie Gołaszewo odbywała się konferencja popularno-naukową pn. :„Rodzime rasy zwierząt gospodarskich w służbie aktywnej ochrony przyrody w parkach krajobrazowych” połączonej z obchodami XL–lecia GWPK.

Dzień pierwszy konferencji rozpoczął się uroczystymi obchodami 40 rocznicy utworzenia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, połączonymi z wręczeniem pamiątkowych statuetek osobą zasłużonym oraz zaangażowanym w działalność GWPK. Następnie odbyła się sesja referatowa w następujących tematach:

  1. 40 lat historii Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – wprowadzenie do konferencji – Witold Lenart - Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego
  2. Hodowla bydła rasy Polskiej Czerwonej i koni na terenie Zespołu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych jako przykład aktywnej ochrony terenów cennych przyrodniczo – Marek Cieślak – Z-ca Dyrektora Zespołu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych.
  3. Projekt czynnej ochrony rezerwatów stepowych w Zespole Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą – Jarosław Pająkowski– Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.
  4. Użytkowanie Konika polskiego w ochronie przyrody – Roman Kalski– Kierownik Projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi” – Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Białystok.

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa, która rozpoczęła się od zwiedzania Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, które było połączone z warsztatami kulinarnymi. W następnej kolejności uczestnicy konferencji udali się do Stacji Obrączkowania Ptaków nad Jeziorem Rakutowskiem, gdzie Pani Agata Żmuda- kierownik projektu, wygłosiła referat pod tytułem „W sieci i w niebie- Obóz ornitologiczny Rakutowskie”.