W dniu 24 września 2021 r. w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbył się konkurs mający na celu podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie warsztatów zorganizowanych w ramach projektu pt. „Przygoda z przyrodą w GWPK” jak również wiedzy na temat jednostki prowadzącej warsztaty. Całe przedsięwzięcie zostało zaaranżowane dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii pozyskanemu w ramach konkursu zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Celem projektu edukacyjnego "Przygoda z przyrodą w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym" było przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą, poszanowania energii a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt.

Do konkursu przystąpiły 3-osobowe drużyny wyłonione z każdej z 15 klas uczestniczących w projekcie przez opiekuna klasy, które rozwiązywały test wiedzy przygotowany przez pracowników Parku. Wśród szkół biorących udział w imprezie znalazły się: SP. w Wilkowicach, SP. w Choceniu, SP. w Kowalu, SP. nr 2 w Brześciu Kujawskim, SP. nr 22 we Włocławku, SP. w Baruchowie, SP. w Więsławicach oraz SP. w Smólniku. Uczniowie stanęli na wysokości zadania, prezentując się doskonale, poziom  był bardzo wyrównany o czym świadczy duża ilość zdobytych punktów. Po zaciętej i wyrównanej walce a także po przeprowadzeniu dogrywki jury wyłoniło zwycięzców konkursu. Największą liczbę punktów a tym samym I miejsce zajęła klasa VII ze Szkoły Podstawowej w Choceniu, II miejsce zajęła klasa VIId ze Szkoły Podstawowej nr 22 z Włocławka, III miejsce zajęła klasa VII ze Szkoły Podstawowej z Baruchowa.

Laureatom konkursu dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wręczył bony o wartości 1400 zł, 800 zł i 600 zł na zakup pomocy dydaktycznych dotyczących prowadzonych warsztatów oraz szeroko rozumianej ochrony różnorodności biologicznej do zrealizowania w sklepie JANGAR. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w konkursie GWPK ufundował słodki poczęstunek oraz pamiątkowe gadżety.

Organizatorzy dziękują Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom uczniów za zaangażowanie i popularyzację konkursu w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”.