Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

W dniu 30 maja 2022 roku w Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Parku, która po 15 latach przerwy wznowiła swoją działalność. Zgodnie z art. 95  ustawy o ochronie przyrody Rada Parku jest organem opiniodawczo-doradczym powoływanym przez Zarząd Województwa na 5-letnią kadencję.

Posiedzenie otworzył pan Witold Kwapiński Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Następnie nowo wybrani Członkowie Rady Parku otrzymali z rąk pani Anety Jędrzejewskiej – Członka Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego akty nominacyjne predysponujące do pełnienia wspomnianych funkcji.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie działalności Parku z ostatnich 10 lat przez pana Witolda Kwapińskiego, Dyrektora Parku, planów na najbliższe lata przez panią Ewelinę Pawlatę oraz krótkiego referatu na temat badań naukowych prowadzonych w okolicach Jeziora Gościąż przez pana profesora Mirosława Błaszkiewicza.

Po prezentacjach  w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów wybrano Zarząd Rady Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Członkowie Rady Parku przyjęli drogą głosowania Regulamin Działania Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Uchwałę nr 1/2022 Rady Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu działania Rady Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenia Rady Parku

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku

Fotorelacja z inauguracyjnego posiedzenie Rady Parku