Dni Otwarte w Ogrodzie edukacyjnym Rycykowy ZakątekW dniach 13-14 lipca 2023 r. w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym odbyło się dwudniowe wydarzenie „Dni otwarte w GWPK – bez barier”. Pierwszego dnia została zorganizowana konferencja podsumowująca projekt, w której uczestniczyli: p. Maria Wiśniewska – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; p. Maria Palińska – przewodnicząca Rady GWPK jednocześnie  dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej; pracownicy Departamentu Środowiska UM WK-P w Toruniu; dyrektorzy i pracownicy Parków Krajobrazowych z województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego; przedstawiciele: Nadleśnictw, Starostw Powiatowych, Urzędów Miasta i Gmin,  Domów Pomocy Społecznej; Szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:

 • „Podsumowanie projektu: Przyroda bez barier – aktywni
  niepełnosprawni”
  – p. Witold Kwapiński
 • „Praktyki zwiększające dostępność dla osób w spektrum autyzmu na przykładzie Klubu Świadomej Młodzieży.” - p. Izabela Piotrowska
 • „Bliżej natury – bliżej siebie. Rola parku krajobrazowego w rozwoju układów zmysłowych u osób z niepełnosprawnościami” – p. Paweł Jurkiewicz
 • „Zwiększenie dostępności osób z niepełnosprawnością do różnych form terapii ze zwierzętami na przykładzie fauny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – p. Anna Siatecka

W drugim dniu dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej odbył się piknik ekologiczny  w Ogrodzie Edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”  Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu. Wydarzenie było zorganizowane przy współpracy z Gminą Miasto Kowal, które udostępniło kramy, parking i targowisko miejskie przy ul. Dobiegniewskiej. 

Podczas pikniku zostały przeprowadzone warsztaty: sensoryczne, historyczne, technologiczne, pszczelarskie, ekologiczne i ornitologiczne. Prowadzący zorganizowali liczne gry, konkursy z nagrodami. Festyn został zorganizowany w celu integracji osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami.

Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego p. Witold Kwapiński składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji pikniku dla:

 • Gminie Miasta Kowal;
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Telążnej Leśnej;
 • Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalu;
 • Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu;
 • Straży Miejskiej we Włocławku;
 • Służby Więziennej we Włocławku;
 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku;
 • Komendy Miejskiej we Włocławku.

Szczególnie podziękowanie składam Agrofarmie Gołaszewo Wojciech Celmer za zorganizowanie Dni Otwartych w GWPK.