"Obraz autorstwa brgfx na Freepik"

Miło nam poinformować, że Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy rozpoczął kampanię edukacyjną pod hasłem "Nasza Misja - Niska Emisja", która jest częścią projektu parków krajobrazowych województwa kujawsko- pomorskiego. Nadrzędnym celem tych działań jest propagowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczeń na nasze zdrowie oraz na środowisko przyrodnicze. 

Czym jest właściwie tytułowa niska emisja?

Jest to emisja szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości (do 40 m) powstająca w wyniku nieefektywnego spalania paliw w domowych piecach. Do paliw tych należy zazwyczaj węgiel niskiej jakości, drewno lub nielegalnie spalane odpady. Przyczyną niskiej emisji są również zanieczyszczenia pochodzące z transportu, głównie z samochodów i innych pojazdów spalinowych. Niska emisja jest głównym źródłem smogu. 

Czym w takim razie jest smog?

Jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi takimi jak duża wilgotność powietrza i brak wiatru. Unoszący się smog sprawia, że powietrze staje się nieprzejrzyste, często o nieprzyjemnym zapachu. 

 

#NaszaMisjaNiskaEmisja

#NieTruj 

#NieCzekaj

#BędźOdpowiedzialny

#NarodowyFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnej

#WojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnej