W dniu 17 listopada 2023 r. w siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbył się konkurs plastyczny pt. „Park w kolorach” dla dzieci szkół podstawowych (kl. I-III) i przedszkoli z terenu Parku oraz okolic (po 3 osoby ze szkół). Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, przybliżenie dzieciom świata flory i fauny, rozwijanie wyobraźni, zainteresowań artystycznych i twórczych, wdrażanie do samodzielnego prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz rozbudzanie więzi z otaczającym światem.

Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się niezwykłą kreatywnością co to technik wykonania prac, a także ciekawym spojrzeniem na otaczający świat. Bogactwo jesiennych barw została pięknie zaakcentowana na pracach małych artystów.

Komisja konkursowa w składzie p. Anna Marcinkowska – przewodnicząca; p. Witold Kwapiński - Dyrektor GWPK oraz p. Ewelina Pawlata dokonała oceny prac i wyłoniono zwycięzców, którymi zostali: I miejsce – Natan Kryska Szkoła Podstawowa w Solcu,

II miejsce – Olga Bińkowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku,

III miejsce – Kuba Nawrocki - Szkoła Podstawowa w Tedorowie. Ponadto, wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie zostały wyróżnione i otrzymały atrakcyjne nagrody.