Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy wspólnie z Wójtem Gminy Włocławek organizuje pod patronatem Marszałków województw Kujawsko - Pomorskiego i Mazowieckiego w dniu 11 czerwca 2011 r. (sobota) Festyn Przyrodniczy pn. "Lato w Parku Krajobrazowym - 2011".

Celem festynu jest edukacja przyrodnicza oraz promocja walorów kulturowych i turystycznych regionu. Impreza odbędzie się na placu sportowym przy Zespole Szkół w Smólniku. Program festynu adresowany jest do mieszkańców gmin zlokalizowanych na obszarze Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz turystów przebywających na terenie Parku. Planujemy przeprowadzić wiele zajęć (prezentacje, konkursy, warsztaty, gry i zabawy) łączących czynny wypoczynek z zabawą i nauką. Podczas festynu przeprowadzony będzie turniej plażowej piłki siatkowej o puchar Dyrektora Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego dla drużyn reprezentujących gminy: Włocławek, Kowal, Nowy Duninów, Baruchowo, Gostynin, Łąck nadleśnictw: Włocławek, Łąck, Gostynin oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura we Włocławku.

Planujemy, że Turniej plażowej piłki siatkowej rozgrywany będzie w godzinach od 11:00 do 14:00, natomiast festyn przyrodniczy potrwa od godz. 11:00 do godz. 19:00. Po zakończeniu festynu odbędzie się zabawa taneczna, której organizatorem jest Gmina Włocławek.

W ramach festynu przyrodniczego odbywał się będzie finał III Ponadregionalnego Rajdu Gwiaździstego po GWPK, w którym uczestniczyć będą zorganizowane grupy turystów ? krajoznawców z Włocławka, Płocka, Gostynina.

Organizatorami Rajdu są: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, , Gmina Włocławek, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gostyninie, Płocku i Włocławku. Ma on charakter pieszego i rowerowego rajdu gwiaździstego, polegającego na tym, że zorganizowane grupy turystów ? krajoznawców wyruszą 10 czerwca 2011 r. z Płocka, Włocławka i Gostynina aby dotrzeć 11 czerwca 2011 r. do miejscowości Smólnik, gdzie odbywać się będzie festyn ekologiczny Lato w Parku, podczas którego nastąpi podsumowanie i zakończenie Rajdu. 

Celem imprezy jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, promocja zasobów turystycznych gmin znajdujących się na terenie Parku, zachęcenie do aktywnego wypoczynku mieszkańców okolicznych miejscowości oraz integracji społeczności zamieszkujących pogranicze województw Mazowieckiego i Kujawsko ? Pomorskiego.

Festyn ekologiczny Lato w Parku oraz Rajd Gwiaździsty będą doskonałą okazją do promocji tej części Województw Mazowieckiego i Kujawsko -Pomorskiego, która charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczymi, mało jednak znanymi ogółowi społeczeństwa. 

Honorowy patronat nad festynem przyrodniczym Lato w Parku i III Ponadregionalnym Rajdem Gwiaździstym po Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym - Smólnik 2011 objęli Marszałkowie: Mazowiecki - Pan Adam Struzik i Kujawsko - Pomorski - Pan Piotr Całbecki.

Obie imprezy zostały dofinansowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Toruniu oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.